TSLab API Docs  1
Класс TSLab.Script.Optimization.OptimData

Object used to store optimization properties Подробнее...

Граф наследования:TSLab.Script.Optimization.OptimData:
TSLab.Script.Optimization.OptimDataBase

Открытые члены

 OptimData (string name, double value, double min, double max, double step)
 
override void UpdateValues (OptimDataBase data)
 
- Открытые члены унаследованные от TSLab.Script.Optimization.OptimDataBase
virtual object Clone ()
 

Открытые статические члены

static implicit operator double (OptimData p)
 
static implicit operator int (OptimData p)
 
- Открытые статические члены унаследованные от TSLab.Script.Optimization.OptimDataBase
static bool AreClose (double value1, double value2)
 

Свойства

string TypeName [get, set]
 
double MinValue [get, set]
 
double MaxValue [get, set]
 
double Step [get, set]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.Optimization.OptimDataBase
string Name [get, set]
 
string InvariantName [get, set]
 
string ItemName [get, set]
 
string CodeName [get, set]
 
string FullName [get]
 
bool Visible [get, set]
 
bool UsedInOptimization [get, set]
 
double Value [get, set]
 

Дополнительные унаследованные члены

- Защищенные члены унаследованные от TSLab.Script.Optimization.OptimDataBase
void FirePropertyChanged (string name)
 
- События унаследованные от TSLab.Script.Optimization.OptimDataBase
PropertyChangedEventHandler PropertyChanged
 

Подробное описание

Object used to store optimization properties