TSLab API Docs  1
Класс TSLab.Script.AllTimeTradeHistogram
Граф наследования:TSLab.Script.AllTimeTradeHistogram:
TSLab.Script.TradeHistogram TSLab.Script.BaseRefreshableTradeHistogram< TradeHistogramSettings >

Дополнительные унаследованные члены

- Открытые члены унаследованные от TSLab.Script.BaseRefreshableTradeHistogram< TradeHistogramSettings >
override void Recalculate ()
 
override void Refresh (IDataBar bar, IEnumerable< ITrade > trades)
 
- Защищенные члены унаследованные от TSLab.Script.TradeHistogram
override IReadOnlyList< ICachedTradeHistogramGetCachedTradeHistograms ()
 
- Защищенные члены унаследованные от TSLab.Script.BaseRefreshableTradeHistogram< TradeHistogramSettings >
 BaseRefreshableTradeHistogram (TTradeHistogramSettings histogramSettings)
 
- Защищенные данные унаследованные от TSLab.Script.BaseRefreshableTradeHistogram< TradeHistogramSettings >
IReadOnlyList< ITradeHistogramBarm_nextToLastBars
 
IReadOnlyList< ITradeHistogramBarm_lastBars