TSLab API Docs  1
Класс TSLab.Script.Descriptor.Elements.TextElementData
Граф наследования:TSLab.Script.Descriptor.Elements.TextElementData:
TSLab.Script.Descriptor.Elements.ElementData TSLab.Script.Descriptor.Elements.ITextElementData TSLab.Script.Descriptor.Elements.IElementData TSLab.Script.Descriptor.Elements.IElementData

Открытые члены

override int GetHashCode ()
 
override bool Equals (object other)
 
- Открытые члены унаследованные от TSLab.Script.Descriptor.Elements.ElementData
object Clone ()
 
override int GetHashCode ()
 
override bool Equals (object other)
 

Свойства

string Text [get, set]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.Descriptor.Elements.ElementData
string Id [get, set]
 
bool IsVisible [get, set]
 
double Left [get, set]
 
double Top [get, set]
 
double Width [get, set]
 
double Height [get, set]
 
AlphaColor Color [get, set]
 
string XmlColor [get, set]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.Descriptor.Elements.IElementData
string Id [get, set]
 
bool IsVisible [get, set]
 
double Left [get, set]
 
double Top [get, set]
 
double Width [get, set]
 
double Height [get, set]
 
AlphaColor Color [get, set]
 
string XmlColor [get, set]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.Descriptor.Elements.ITextElementData
string Text [get, set]
 

Дополнительные унаследованные члены

- Открытые статические члены унаследованные от TSLab.Script.Descriptor.Elements.ElementData
static IElementData ToElementData (XElement xElement)