TSLab API Docs  1
Класс TSLab.Script.LastTradeStatistics
Граф наследования:TSLab.Script.LastTradeStatistics:
TSLab.Script.BaseTradeStatistics< LastTradeHistogramSettings > TSLab.Script.ITradeStatistics TSLab.Script.IBaseTradeStatistics

Открытые члены

 LastTradeStatistics (string id, string stateId, ITradeHistogramsCache tradeHistogramsCache, TimeFrameKind timeFrameKind, TimeSpan timeFrame, TimeFrameUnit timeFrameUnit, TimeSpan timeFrameShift, TimeFrameUnit timeFrameShiftUnit)
 
TimeFrameUnit GetTimeFrameUnit ()
 
- Открытые члены унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeStatistics< LastTradeHistogramSettings >
IReadOnlyList< ITradeHistogramGetHistograms ()
 
IReadOnlyList< ITradeHistogramGetHistograms (int firstBarIndex, int lastBarIndex)
 
void GetHistogramsBarIndexes (out int firstBarIndex, out int lastBarIndex)
 
IReadOnlyList< ITradeHistogramBarGetAggregatedHistogramBars (int barIndex)
 
IAggregatedHistogramBarsProvider CreateAggregatedHistogramBarsProvider ()
 
virtual void Refresh (IDataBar bar, IEnumerable< ITrade > trades)
 
virtual ITradeHistogram GetLastHistogram ()
 
- Открытые члены унаследованные от TSLab.Script.IBaseTradeStatistics
IReadOnlyList< ITradeHistogramGetHistograms ()
 
IReadOnlyList< ITradeHistogramGetHistograms (int firstBarIndex, int lastBarIndex)
 
void GetHistogramsBarIndexes (out int firstBarIndex, out int lastBarIndex)
 
IReadOnlyList< ITradeHistogramBarGetAggregatedHistogramBars (int barIndex)
 
IAggregatedHistogramBarsProvider CreateAggregatedHistogramBarsProvider ()
 
void Refresh (IDataBar bar, IEnumerable< ITrade > trades)
 
ITradeHistogram GetLastHistogram ()
 

Открытые атрибуты

override bool HasStaticTimeline => false
 
- Открытые атрибуты унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeStatistics< LastTradeHistogramSettings >
ITradeHistogramsCache TradeHistogramsCache
 
double PriceStep
 

Защищенные члены

override IReadOnlyList< ITradeHistogramCalculateHistograms ()
 
- Защищенные члены унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeStatistics< LastTradeHistogramSettings >
 BaseTradeStatistics (string id, string stateId)
 

Свойства

TimeSpan TimeFrameShift [get]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeStatistics< LastTradeHistogramSettings >
string Id [get]
 
string StateId [get]
 
abstract bool HasStaticTimeline [get]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.ITradeStatistics
TimeSpan TimeFrameShift [get]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.IBaseTradeStatistics
string Id [get]
 
string StateId [get]
 
ITradeHistogramsCache TradeHistogramsCache [get]
 
bool HasStaticTimeline [get]
 
double PriceStep [get]
 

Дополнительные унаследованные члены

- Защищенные данные унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeStatistics< LastTradeHistogramSettings >
TTradeHistogramSettings m_histogramSettings
 
IReadOnlyList< ITradeHistogramm_histograms
 
- Статические защищенные данные унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeStatistics< LastTradeHistogramSettings >
static readonly IReadOnlyList< ITradeHistograms_emptyHistograms