TSLab API Docs  1
Класс TSLab.Script.NullTradeHistogramsCache
Граф наследования:TSLab.Script.NullTradeHistogramsCache:
TSLab.Script.BaseTradeHistogramsCache TSLab.Script.ITradeHistogramsCache

Открытые члены

override int GetTradesCount (int firstIndex, int lastIndex)
 
override ICachedTradeHistogram GetHistogram (int index)
 
- Открытые члены унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeHistogramsCache
virtual void Init (IContext context, ISecurity security)
 
IReadOnlyList< ICachedTradeHistogramGetHistograms (int firstIndex, int lastIndex)
 

Открытые атрибуты

override double PriceStep => 0
 

Дополнительные унаследованные члены

- Защищенные данные унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeHistogramsCache
DateTime m_utcLastAccess
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.BaseTradeHistogramsCache
ISecurity Security [get]
 
IReadOnlyList< IDataBarBars [get]
 
abstract double PriceStep [get]
 
bool IsExpired [get]
 
- Свойства унаследованные от TSLab.Script.ITradeHistogramsCache
ISecurity Security [get]
 
IReadOnlyList< IDataBarBars [get]
 
double PriceStep [get]
 
bool IsExpired [get]